• (10)
Giá
Tính năng

TRỌN GÓI NHÀ THÔNG MINH LUMI

(Gói Standard) Nhà thông minh Lumi cho chung cư 1 phòng khách 2 phòng ngủ

29.130.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Basic) Nhà thông minh Lumi cho chung cư 1 phòng khách 2 phòng ngủ

18.680.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Premium) Nhà thông minh Lumi cho chung cư 1 phòng khách 2 phòng ngủ

31.960.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Luxury) Nhà thông minh Lumi cho chung cư 1 phòng khách 2 phòng ngủ

40.490.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Basic Nhà thông minh Lumi cho nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

29.630.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Standard Nhà thông minh Lumi cho nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

39.830.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Premium Lumi Nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

52.930.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Luxury Nhà thông minh Lumi cho nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

64.730.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Basic) Nhà thông minh Lumi cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

20.330.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Standard) Nhà thông minh Lumi cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

33.780.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Premium) Nhà thông minh cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

42.050.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Luxury) Nhà thông minh cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

59.780.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)