• (3)
Giá
Tính năng

TRỌN GÓI LUMI CHO NHÀ VƯỜN

(Gói Basic) Nhà thông minh Lumi cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

20.330.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Standard) Nhà thông minh Lumi cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

33.780.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Premium) Nhà thông minh cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

42.050.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

(Gói Luxury) Nhà thông minh cho Nhà Vườn 1 phòng khách, 3 phòng ngủ

59.780.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)