• (4)
Giá
Tính năng

TRỌN GÓI LUMI CHO NHÀ PHỐ

Gói Basic Nhà thông minh Lumi cho nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

29.630.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Standard Nhà thông minh Lumi cho nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

39.830.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Premium Lumi Nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

52.930.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)

Gói Luxury Nhà thông minh Lumi cho nhà phố 4 tầng 3 phòng ngủ

64.730.000 

- Khảo sát và tư vấn tại công trình - Báo giá trong ngay sau khi khảo sát lên phương án - Chế độ bảo 24 tháng tại chân công trình
(0)