Thông báo

Posted on: 20/08/2020 admin

THÔNG BÁO

Quyền sở hữu website Smarttech247.vn

Các nội dung và tài liệu có trong trang website smarttech247.vn, bao gồm các thông tin, văn bản, hình ảnh thiết kế, âm thanh, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng logo và chương trình phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công nghệ thông minh Smarttech247. Chúng tôi không cho phép và/hoặc cấp phép quyền sở hữu và sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào nói trên.

Những hành vi sau đây, không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bị nghiêm cấm khi sử dụng trang website:

  1. Gửi, đăng, quảng cáo và/hoặc truyền tải trên bất kỳ phần nội dung nào cấu thành trang website những tài liệu / thông điệp bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, gây rối, vô đạo đức, lăng mạ, đe dọa, gây hại, hận thù, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc dân tộc, hay được chúng tôi xác định là có thể gây phiền phức;
  2. Gửi, đăng, quảng cáo và/hoặc truyền tải trên bất kỳ phần nào của trang website những tài liệu/thông điệp:

– Quảng bá bạo lực và/hoặc hành động tàn nhẫn đối với bất kỳ người nào;

– Mô tả hành động tình dục chi tiết của bất kỳ người nào (dù đã trưởng thành hay còn vị thành niên) hoặc mô tả bất kỳ người nào với thái độ khiêu khích hoặc quấy rối tình dục;

– Xúi giục và/hoặc tán thành sự căm ghét, xung đột và/hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo và/hoặc dân tộc;

– Vi phạm nhân quyền hoặc cấu thành tội phạm theo luật pháp địa phương hoặc quốc tế;

  1. Tải lên và/hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;
  2. Tải lên các tập tin có chứa virus hoặc các chương trình gây rối khác;
  3. Tạo và tham gia vào những tình huống có thể gây ảnh hưởng đến việc truy cập và/hoặc sử dụng trang website của những người sử dụng khác;
  4. Tiến hành và/hoặc xúc tiến các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc phi đạo đức và/hoặc các hoạt động được chúng tôi xác định là không phù hợp để triển khai và/hoặc xúc tiến trên trang website;
  5. Sửa đổi các nội dung và tài liệu có trên trang website và/hoặc sử dụng những tài liệu và nội dung tương tự dẫn tới vi phạm tài sản trí tuệ của chúng tôi và/hoặc của các bên thứ ba.
  6. Chúng tôi hoàn toàn có quyền xóa / gỡ bỏ một tài liệu / thông điệp gây rối khỏi trang website mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SMARTTECH247

(Đã đăng ký quyền sở hữu)

0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon