• (42)
Giá
Tính năng

THIẾT BỊ CHIA MẠNG WIFI (SWITCH) - RUIJIE

Swicth 24 cổng Ruijie RG-S2915-24GT4MS-P-L

Liên hệ

Tổng công suất PoE: 370W
(0)

Switch 10 cổng Ruijie RG-S2915-10GT2MS-P-L

Liên hệ

Tổng công suất PoE: 125W
(0)

Switch 24 cổng Ruijie RG-S2915-24GT4MS-L

Liên hệ

Hỗ trợ 1 cổng console, 1 cổng USB
(0)

Switch 48 cổng Ruijie RG-S2915-48GT4MS-L

Liên hệ

Hỗ trợ 1 cổng console, 1 cổng USB
(0)

Switch 48 cổng Ruijie RG-S5310-48GT4XS-P-E

Liên hệ

Hỗ trợ 48 cổng GE RJ45 PoE/PoE+
(0)

Switch 24 cổng Ruijie RG-S5310-24GT4XS-P-E

Liên hệ

(0)

Switch 48 cổng Ruijie RG-S5300-48GT4XS-E

Liên hệ

Hỗ trợ 48 cổng GE RJ45 PoE/PoE+
(0)

Switch 24 cổng Ruijie RG-S5300-24GT4XS-E

Liên hệ

Hỗ trợ 24 cổng GE RJ45 PoE/PoE+
(0)

Switch 24 cổng Ruijie RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X

Liên hệ

Hỗ trợ 24 cổng 1GE SFP+
(0)

Switch 48 cổng Ruijie RG-S5760C-48GT4XS-X

Liên hệ

Hỗ trợ 48 cổng GE RJ45 port
(0)

Switch 24 cổng Ruijie RG-S5760C-24GT8XS-X

Liên hệ

Hỗ trợ 24 cổng GE RJ45 port
(0)

Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới Ruijie RG-WS6816

Liên hệ

Hỗ trợ 8 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo
(0)

Smart Gateway dành cho doanh nghiệp lớn RUIJIE RG-EG3000XE

Liên hệ

8 cổng GE combo + 8 cổng 10G SFP+ + 2 cổng 40G SFP+
(0)

Thiết bị chia mạng cao cấp 48 cổng Ruijie RG-S6220-48XT6QXS-H-AC

Liên hệ

48 cổng đồng 10G BASE-T + 6 cổng 40G QSFP+
(0)

Thiết bị chia mạng cao cấp 48 cổng Ruijie RG-S6220-48XS6QXS-H-AC

Liên hệ

48-port 10G SFP+ + 6-port 40G QSFP+
(0)

Gateway 8 cổng RUIJIE RG-EG3250

Liên hệ

8 cổng 1000BASE-T ports
(0)