Giá
Tính năng

QUẠT ĐIỀU HÒA LÀM MÁT KANGAROO

-13%

Quạt điều hòa làm mát không khí Kangaroo KG50F40

4.790.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-14%

Quạt điều hòa làm mát không khí Kangaroo KG50F50

4.490.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-16%

Quạt điều hòa làm mát không khí Kangaroo KG50F16E

4.090.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-8%

Quạt điều hòa làm mát không khí Kangaroo KG50F19

3.890.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)

Quạt điều hòa làm mát không khí Kangaroo KG50F79

3.750.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F72

3.650.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-20%

Quạt điều hòa làm mát Kangaroo Wellsys KGW09

3.090.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-35%

Quạt điều hòa làm mát Kangaroo Wellsys KGW08

2.850.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-12%

Quạt điều hòa làm mát Kangaroo Wellsys KGW06

2.550.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)
-26%

Quạt điều hòa làm mát Kangaroo KG50F08

1.890.000 

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc - Bảo hành 12 tháng - Đổi mới - Cam kết chính hãng 100%
(0)