• (36)
Giá
Tính năng

PHỤ KIỆN ZKTECO

Khóa điện từ ZKTeco LM-2805

654.000 

Lực giữ 280Kg, 5 dây
(0)

Khóa điện từ ZKTeco LM-2802

606.000 

Lực giữ 280Kg, 2 dây
(0)

Bộ gá khóa ZKTeco LMB-280ZL

425.000 

Dùng cho cửa mở vào trong
(0)

Bộ gá khóa ZKTeco LMD-280L

192.000 

Gá chữ L
(0)

Bộ gá khóa ZKTeco LMD-280Z

400.000 

Giá chữ Z+L.
(0)

Khóa điện từ ZKTeco AL-180M

574.000 

Lực giữ: 150kg
(0)

Khóa điện từ đôi ZKTeco AL-180D

920.000 

Lực giữ: 2*150kg
(0)

Khóa điện từ ZKTeco AL-280(LED)

778.000 

Lực giữ: 270kg
(0)

Khóa điện từ đôi ZKTeco AL-280D(LED)

1.274.000 

Lực giữ: 2*270kg
(0)

Khóa điện từ đôi ZKTeco AL-500D(LED)

3.005.000 

Lực giữ: 2*500kg
(0)

Bộ gá khóa ZKTeco AL-180PL

244.000 

(0)

Bộ gá khóa ZKTeco AL-280PL

260.000 

(0)

Bộ gá khóa ZKTeco AL-350PL

262.000 

(0)

Bộ gá khóa ZKTeco A-500PL

394.000 

(0)

Bộ gá khóa ZKTeco AL-180PZ

282.000 

(0)

Bộ gá khóa ZKteco AL-280PZ

310.000 

(0)