• (3)
Giá
Tính năng

PHỤ KIỆN CHUÔNG HÌNH

-7%

Màn hình chính Aiphone JO-1FD

6.470.000 

(0)

Bộ chia tín hiệu JP-8Z

3.500.000 

(0)

Bộ cấp nguồn PS2420S

2.300.000 

(0)

Bộ chia tín hiệu JPW-BA

3.900.000 

(0)

Loa mở rộng IER-2

800.000 

(0)

Bộ cấp nguồn PS1820S

1.600.000 

(0)

Bộ cấp nguồn PS18V

500.000 

(0)
-12%

Màn hình chính Aiphone JO-1MDW

8.590.000 

(0)