• (5)
Giá
Tính năng

Ổ CẮM THÔNG MINH

Ổ cắm/ 2 hạt ổ cắm đơn 2 chấu + 1 hạt mạng viền bo vàng Lumi LM-Sk11i/CG

1.100.000 

- Giao hàng toàn quốc - Bảo hành 24 tháng - Miễn phí Đổi mới
(0)

Ổ cắm đôi 3 chấu viền bo vàng Lumi LM-SK3/CG

979.000 

- Giao hàng toàn quốc - Bảo hành 24 tháng - Miễn phí Đổi mới
(0)

Ổ cắm/ 2 hạt ổ cắm đơn 2 chấu + 1 hạt mạng viền bo Champagne LM-SK11i/CC

957.000 

- Giao hàng toàn quốc - Bảo hành 24 tháng - Miễn phí Đổi mới
(0)

Ổ cắm/ 2 hạt ổ cắm đơn 2 chấu + 1 hạt mạng Viền nhôm Lumi LM-SK11i

759.000 

- Giao hàng toàn quốc - Bảo hành 24 tháng - Miễn phí Đổi mới
(0)

Ổ cắm đôi 3 chấu Viền nhôm Lumi LM-SK3

671.000 

- Giao hàng toàn quốc - Bảo hành 24 tháng - Miễn phí Đổi mới
(0)