• (8)
  • (37)
  • (45)
Giá
Tính năng

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

Máy chấm công vân tay Hikvision DS-K1T8003MF

1.354.545 

1.000 Vân tay, 1.000 Thẻ, 1.000 Users
(0)

Sale BÁN CHẠY

Máy chấm công vân tay Hikvision DS-K1T804AMF (Có Wifi)

1.700.000 

3.000 Vân tay, 3.000 Thẻ, 1.000 Users
(5)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack ICLOCK 360

5.150.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack ICLOCK 260

5.450.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack TFT 500

5.150.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco G2

8.700.000 

20.000 dấu vân tay+ 20.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE 9089A

8.700.000 

50.000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-810A

8.200.000 

10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-750A (Pin lưu điện)

6.200.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-9089/ILOCK 660

7.700.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE510A

5.350.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-9039

5.450.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-9079

5.250.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000T-C -Wifi

3.750.000 

3000 dấu vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco B3-C

3.300.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3979C

2.900.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)