• (71)
Giá
Tính năng

MÁY CHẤM CÔNG - ĐẦU ĐỌC ZKTECO

Máy chấm công thẻ từ ZKteco iClock S500 (30.000 thẻ)

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công kiểm soát cửa ZKteco SC405

3.290.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco ST6000

2.190.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công kiểm soát cửa ZKteco SC105

3.140.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco ST1400

2.190.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco K60 Pro (Kèm Pin)

1.750.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco DG600

2.049.000 

1.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco DG600ID

2.149.000 

- Chế độ bảo hành tại nhà 24 Tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco SF200/ID

2.149.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL30

2.299.000 

1.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL10

2.690.000 

1.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco S30

2.690.000 

3.000 Vân tay, 3.000 Thẻ ID, 3.000 Users
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco SF400/ID

2.740.000 

1.500 Vân tay, 5.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco X628-C/ID

2.890.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Thiết bị chấm công kiểm soát ra vào ZKteco G2

7.790.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Thiết bị chấm công độc lập ZKteco G1/ Silk G1

5.090.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)