• (25)
  • (46)
  • (67)
Giá
Tính năng

MÁY CHẤM CÔNG

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision SH-K1T9342MFWX

2.990.909 

1.500 Faces, 3000 thẻ, 3000 vân tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T320MFWX

1.790.000 

500 faces, 1,000 vân tay, 1,000 thẻ
(1)

Sale GIÁ SỐC

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T343MFWX

2.930.000 

1.500 faces, 3.000 vân tay, 3,000 thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1A340FWX

2.372.727 

1.500 Faces, 3.000 vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay Hikvision DS-K1T8003MF

1.354.545 

1.000 Vân tay, 1.000 Thẻ, 1.000 Users
(0)

Sale BÁN CHẠY

Máy chấm công vân tay Hikvision DS-K1T804AMF (Có Wifi)

1.700.000 

3.000 Vân tay, 3.000 Thẻ, 1.000 Users
(5)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack ICLOCK 360

5.150.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack ICLOCK 260

5.450.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack TFT 500

5.150.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco G2

8.700.000 

20.000 dấu vân tay+ 20.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE 9089A

8.700.000 

50.000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-810A

8.200.000 

10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-750A (Pin lưu điện)

6.200.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-9089/ILOCK 660

7.700.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE510A

5.350.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-9039

5.450.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE-9079

5.250.000 

8000/10,000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000T-C -Wifi

3.750.000 

3000 dấu vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco B3-C

3.300.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3979C

2.900.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 8000C

2.900.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 4000TID-C

2.900.000 

3000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3000TID-C

2.900.000 

3000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628C+ID

2.900.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE808

3.000.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG100

3.300.000 

3000 dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 879C/ X958C

3.600.000 

3000 dấu vân tay+ 30.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 8000T

3.300.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack U160/ID

3.650.000 

3000 dấu vân tay + 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco U260-C

3.000.000 

4000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628 Plus

3.000.000 

4000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ919

3.000.000 

4000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X898-C (Pin lưu điện)

3.300.000 

3000 dấu vân tay+10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X938-C/ X928-C (Pin lưu điện)

3.400.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550A/T8A

2.550.000 

3000 dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550/T8

2.250.000 

3000 dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600BID (Pin lưu điện)

2.150.000 

3000 dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600ID

2.100.000 

3000 dấu vân tay+ 3000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG600 (Pin lưu điện)

2.100.000 

3000 dấu vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550 Plus

2.200.000 

3000 dấu vân tay + 3000 Thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack T8 Plus

2.150.000 

3000 dấu vân tay + 3000 Thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE 269 (Pin lưu điện)

2.250.000 

3000 dấu vân tay + 3000 Thẻ cảm ứng
(0)

Sale BÁN CHẠY

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T342MFWX

3.354.545 

1.500 Faces, 3000 thẻ, 3000 vân tay
(2)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14 PRO

1.700.000 

3000 dấu vân tay + 3000 Thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, lòng bàn tay ZKTeco SpeedFace V5L – P

16.500.000 

6.000 khuôn mặt, 6.000 vân tay, 3.000 lòng ban tay (Palm)
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco MB40VL

4.400.000 

3.000 khuôn mặt +3.000 vân tay + 3.000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack UFACE 800

7.300.000 

4000 vân tay + 3.000 khuôn mặt +10.000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công cao cấp nhận diện khuôn mặt Hikvision DS-K1T671TMFW

Liên hệ

50.000 khuôn mặt, 50.000 thẻ từ, 5.000 vân tay
(0)

Máy chấm công cao cấp nhận diện khuôn mặt Hikvision DS-K1T673DX

8.809.091 

10.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay và 50.000 thẻ
(0)

Máy Đăng ký khuôn mặt + vân tay + thẻ EM, Mifare Hikvision DS-K1F600U-D6E-F

6.793.651 

2.000 người dùng, 2.000 khuôn mặt. 20.000 thẻ và 20.000 vân tay
(0)

Máy châm công khuôn mặt Ronald Jack IFACE 302

7.300.000 

4000 vân tay + 3.000 khuôn mặt +10.000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay Ronald Jack MB-300

4.150.000 

1.500 khuôn mặt + 3.000 vân tay + 2.000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, lòng vân tay Ronald Jack FACE PRO1-P

7.050.000 

6.000 khuôn mặt + 6.000 vân tay + 3.000 lòng ban tay (Palm)
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, lòng vân tay Ronald Jack FA3000

3.600.000 

1.000 khuôn mặt + 1.000 lòng bàn tay + 1.500 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, lòng vân tay Ronald Jack UFACE 302-P

7.300.000 

3000 khuôn mặt + 5000 dấu vân tay + 3000 lòng bàn tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay Ronald Jack MB20VL

2.350.000 

100 khuôn mặt + 500 vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628Pro

2.850.000 

3000 dấu vân tay+ 10.000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay Ronald Jack S810

3.900.000 

5000 dấu vân tay + 10.000 Thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay Ronald Jack FA210

3.700.000 

1.500 khuôn mặt + 3000 vân tay + 2.000 thẻ cảm ứng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack FA110

2.450.000 

Khuôn mặt / Vân tay / Thẻ (Tùy chọn) / Mật khẩu
(0)

Đầu đọc vân tay, thẻ từ Hikvision DS-K1201MF

1.100.000 

5.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay Hikvision DS-K1A8503F

953.636 

1.000 vân tay, 1.000 users
(0)

Sale GIẢM SỐC

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T8003F

1.390.000 

1.000 Vân tay, 1.000 users
(0)

Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1A8503MF

1.263.636 

1.000 vân tay, 1.000 users
(0)

Sale BÁN CHẠY

Máy chấm công vân tay Hikvision DS-K1A802AMF (Có Wifi)

1.990.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Users
(0)

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt Hikvision DS-K1T320MX

1.481.818 

500 Faces, 1,000 thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco ST6000

2.190.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco ST1400

2.190.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco K60 Pro (Kèm Pin)

1.750.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco DG600

2.049.000 

1.000 Vân tay, 1.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco DG600ID

2.149.000 

- Chế độ bảo hành tại nhà 24 Tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco SF200/ID

2.149.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL30

2.299.000 

1.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL10

2.690.000 

1.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco S30

2.690.000 

3.000 Vân tay, 3.000 Thẻ ID, 3.000 Users
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco SF400/ID

2.740.000 

1.500 Vân tay, 5.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco X628-C/ID

2.890.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco X628-C

3.390.000 

3.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công, kiểm soát cửa khuôn mặt Hikvision DS-K1T673DWX

9.900.000 

10.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay, 50.000 thẻ
(0)

Sale MỚI

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T321MFWX

2.090.909 

500 Faces, 3,000 vân tay, 3,000 thẻ
(1)

Máy chấm công vân tay ZKteco F22/ID

2.790.000 

3.000 Vân tay, 5.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco X628-C Pro

2.990.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay chống nước ZKteco MA300

2.990.000 

1.500 Vân tay, 10.000 Thẻ ID, IP65
(0)

Máy chấm công vân tay chống nước ZKteco TF1600

2.990.000 

3.000 Vân tay, 30.000 Thẻ ID, IP65
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco ST1400 pro (Kèm Pin)

2.099.000 

3.000 Vân tay, 1.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB1500

2.099.000 

500 Khuôn mặt, 1.000 Vân tay, 1.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKTeco UA860 X629-ID

2.990.000 

3.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco F18 /ID

2.990.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công thẻ từ ZKteco S160

3.499.000 

30.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco MB160

3.499.000 

1.500 Khuôn mặt, 2.000 Vân tay, 2.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco Iclock 1000G

2.990.000 

6.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công vân tay Zkteco SilkFP101TA

3.649.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco U160-C vân tay Silk Bio

3.799.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco F21Lite

3.799.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco U160-C vân tay Bio Wifi

3.799.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB10

2.099.000 

200 Khuôn mặt, 400 Vân tay, 1.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco F19

3.799.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco ST8000

4.540.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco ST8000 pro

4.690.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco F21Lite MF

4.299.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ MF
(0)

Máy chấm công vân tay IP 65 ZKteco TF1700

4.399.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID, IP65
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco Iclock360

5.099.000 

8000 vân tay, 10, 000 thẻ ID(Tùy chọn)
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB600

2.099.000 

500 Khuôn mặt, 1.000 Vân tay, 1.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB20

2.099.000 

200 Khuôn mặt, 400 Vân tay, 1.000 Thẻ
(0)

Sale GIÁ SỐC

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T331W

2.990.909 

1.000 Khuôn mặt, 1.500 Thẻ, Wifi
(0)
-42%

Máy chấm công khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331

2.995.000 

Bảo hành chính hãng 24 tháng
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Zkteco W800

2.249.000 

400 Khuôn mặt, 800 Vân tay, 800 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Zkteco W800 Plus

2.399.000 

400 Khuôn mặt, 800 Vân tay, 800 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco ST1100

3.490.000 

500 Khuôn mặt, 1.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco MB460

3.499.000 

1.500 Khuôn mặt, 2.000 Vân tay, 2.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco MB2000 Silkbio101TC

3.999.000 

2.000 Khuôn mặt, 3.000 Vân tay, 3.000 Thẻ
(0)

Sale BÁN CHẠY

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T341CMF

3.890.909 

3000 Faces, 3000 thẻ, 3000 vân tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Zkteco Iface302

5.799.000 

500 Khuôn mặt, 2.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco Iface800

6.099.000 

500 Khuôn mặt, 2.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco Iclock660

6.590.000 

8000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco Iclock700

6.799.000 

8.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID, Pin lưu điện
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco Iclock680

6.699.000 

8.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco TFT700

6.699.000 

8000 vân tay, thẻ ID, pin lưu điện
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco iClock880

6.999.000 

8.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco Iface702

6.699.000 

500 Khuôn mặt, 2.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Thiết bị kiểm soát truy cập độc lập bằng vân tay ZKteco ProCapture-T

7.299.000 

6.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID, 3.000 Ảnh
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T642MFW

6.627.273 

6000 faces, 10.000 thẻ, 5.000 vân tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco Uface800

7.099.000 

3.000 Khuôn mặt, 4.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt uFace800 Plus có Palm – lòng bàn tay

7.499.000 

3.000 Khuôn mặt, 4.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Sale SẢN PHẨM CAO CẤP

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T671MF

8.809.091 

6.000 Faces, 5.000 vân tay và 6.000 thẻ
(0)
-19%

Máy chấm công khuôn mặt, đo thân nhiệt Hikvision DS-K1T341BMWI-T

9.081.818 

6.000 Khuôn mặt, 6.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco WL20

Liên hệ

1.000 Vân tay, 50.000 Sự kiện
(0)

Sale SẢN PHẨM CAO CẤP

Máy chấm công khuôn mặt Hikvision DS-K1T671TMW

16.354.545 

50.000 Faces, 50.000 thẻ từ
(0)
-8%

Máy chấm công khuôn mặt, đo thân nhiệt Hikvision DS-K1TA70MI-T

22.718.182 

3.000 Khuôn mặt, 5.000 Thẻ
(0)
-12%

Máy chấm công khuôn mặt, đo thân nhiệt Hikvision DS-K1T671TM-3XF

44.536.364 

50.000 Khuôn mặt, 50.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt Zkteco MultiBio 800

Liên hệ

400 Khuôn mặt, 1.000 Vân tay
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco G3

Liên hệ

5.000 Khuôn mặt, 3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco D2

Liên hệ

1.000 Vân tay, 50.000 Sự kiện
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco S922

Liên hệ

5.000 Vân tay, 30.000 Thẻ ID, 200.000 Sự kiện
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco D1

Liên hệ

1.000 Vân tay, 50.000 Sự kiện
(0)

Máy chấm công vân tay chống nước ZKteco MA500

Liên hệ

3.000 Vân tay, 30.000 Thẻ ID, IP65
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, vân tay ZKteco MultiBio 800-H

Liên hệ

1.500 Khuôn mặt, 4.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công vân tay ZKteco IN05

6.490.000 

3.000 Vân tay, 10.000 Thẻ ID, 100.000 Sự kiện
(0)

Máy chấm công khuôn mặt ZKteco SFace900

Liên hệ

3.000 Khuôn mặt, 4.000 Vân tay, 10.000 Thẻ
(0)

Máy chấm công khuôn mặt, lòng bàn tay ZKteco G3 Pro

Liên hệ

6.000 Lòng bàn tay, 12.000 Khuôn mặt, 20.000 Vân tay, 20.000 Thẻ
(0)