Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa Kitos KT – X3

Posted on: 12/07/2022 Lâm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA KITOS KT-X3

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset.
Ấn *# nhập mật khẩu cần nhập # nhập lại lần nữa #

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )
Ấn *# master code # . Ấn 24

1, Thêm vân tay quản lý
Đặt vân tay 3 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã quản li
Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

II, Thêm vân tay, mã số thường
Ấn *# master code #. Ấn 21

1, Thêm vân tay thường
Đặt vân tay 3 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã thường
Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Thêm thẻ từ
Đặt thẻ từ vào vị trí đọc thẻ.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

III, Xóa vân tay , mã số
Ấn *# master code # Ấn 22 .

1, Xóa vân tay
Đặt vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay. Khóa thông báo số ID của vân tay. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Xóa mật mã
Nhập mật mã cần nhập, ấn #. Khóa thông báo số ID của mật mã. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Xóa thẻ từ
Đặt thẻ từ vào vị trí cần xóa. ấn #. Khóa thông báo số ID thẻ từ. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4, Xóa theo ID
Nhập ID cần xóa. Ấn # , ấn # lần nữa.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

IV, Chế độ thông phòng
Ấn *# master code # Ấn 231. Ấn 1 để bật hoặc tắt chế độ thông phòng.

V, Chế độ bật cảnh báo khi bị cạy cửa
Ấn *# master code # Ấn 231. Ấn 3 để bật hoặc tắt chế độ cảnh báo.

VI, Tăng giảm âm lượng
Ấn *# master code # Ấn 232.
Ấn 1 để tang volume. Ấn 2 để giảm volume.

Trên đây là chi tiết Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa Kitos KT – X3. Nếu có bất cứ thắc gì về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook, Zalo hoặc Hotline: 0855.116.555

Mua Khóa cửa Kitos KT – X3: Tại đây

0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon