Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa KITOS KT-P830

Posted on: 15/07/2022 Lâm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA KITOS KT-P830

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456
Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009
Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300.
Để kết thúc quá trình ấn #, quay lại mục trước ấn *

I, Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )
1, Thêm vân tay quản lý
Ấn *# master code # 11 # Đặt vân tay 3 lần **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã
Ấn *# master code # 11 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

II, Xóa vân tay , mã số admin ( quản lý )
Ấn *# master code # 13# . Ấn số thứ tự ( ID ) cần xóa. Ấn #
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

III, Thêm vân tay, mã số user ( người dùng )
1, Thêm vân tay người dùng
Ấn *# master code # 21 # Đặt vân tay 3 lần **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2, Thêm mật mã
Ấn *# master code # 21 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

3, Thêm thẻ từ
Ấn *# master code # 21 # Đưa thẻ từ vào vị trí đọc thẻ # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

IV, Chế độ bảo mật 2 lớp
Ấn *# master code # 32 : Hiện ra “Unlock Mode ” ( Bảo mật 2 lớp )
– Ấn 1 : Single mode ( mở 1 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay hoặc mã số hoặc thẻ từ )
– Ấn 2: Double Mode ( mở 2 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay + 1 mã số )

V, Chế độ mở cửa tự do
Ấn *# master code # 33 : Hiện ra: “Passage Mode” ( Chế độ mở thường )
– Ấn 1 : Enable ( Có hiệu lực ). Để chế độ này cửa được mở tự do không cần mở bằng vân tay
– Ấn 2: Disable Mode ( Vô hiệu ). Để chế độ này muốn mở cửa bắt buộc phải mở bằng vân tay hoặc mã
số, thẻ từ

VI, Bật/ Tắt giọng nói
Ấn *# master code # 34 : Hiện ra: “Language” ( Ngôn ngữ và âm thanh )
– Ấn 1 : Chinease ( Tiến Trung ). Để chế độ này khóa chuyển qua ngôn ngữ Trung Quốc
– Ấn 2 : English ( Tiến Anh ). Để chế độ này khóa chuyển qua ngôn ngữ Tiếng Anh
– Ấn 3 : Sound On : Bật giọng nói hướng dẫn
– Ấn 4: Sound Off : Tắt hướng dẫn giọng nói

V, Cài đặt ngày giờ
Ấn *# master code # 31 : Hiện ra: “Set Datetime”
Điền số theo ngày giờ cần cài đặt.
Nếu điền sai ấn * để xóa

VI, Kiểm tra lịch sử ra vào
Ấn *# master code # 411.
Màn hình hiển thị lịch sử mở cửa. Ấn 8 để xem tiếp, ấn 5 để quay lại

Trên đây là chi tiết Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa KITOS KT-P830. Nếu có bất cứ thắc gì về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook, Zalo hoặc Hotline: 0855.116.555

0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon