Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa Kitos KT INFINITY FACE 3D

Posted on: 12/07/2022 Lâm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA KITOS INFINITY FACE 3D

LƯU Ý: Bắt đầu quá trình cài đặt bước chỉ được phép cài đặt mật khẩu/vân tay/mã số quản lý 1
lần đầu tiên (có thể cài 10 ID đầu tiên)
ID nhận diện khuôn mặt tối đa là 20 ID

I, Cài vân tay, mã số, khuôn mặt admin ( quản lý )
Cài vân tay: Ấn *#11 đặt vân tay 3 lần
Cài mã số: Ấn *#11 nhập mật khẩu ấn # nhập lại mật khẩu
Cài khuôn mặt: Ấn *#12 (xoay hướng mặt theo hướng dẫn giọng nói)

II, Thêm vân tay, mã số , khuôn mặt thường
1, Thêm vân tay thường
Ấn *# master code #. Ấn 11 đặt vân tay 3 lần
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2, Thêm mật mã thường
Ấn *# master code #. Ấn 11 đặt vân tay 3 lần
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3, Thêm thẻ từ
Ấn *# master code #. Ấn 11 đặt vân tay 3 lần
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4. thêm khuôn mặt thường
Ấn *# master code #. Ấn 12 (xoay hướng mặt theo hướng dẫn giọng nói)
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

III, Xóa vân tay , mã số
Ấn *# master code # Ấn 2 nhập ID cần xóa ấn #

VI, Tăng giảm âm lượng
Ấn *# master code # Ấn 32.
Ấn 1 để tang volume. Ấn 2 để giảm volume.

VII, Cài đặt thời gian
Ấn *# master code # Ấn 31

VIII, Cài đặt ngôn ngữ
Ấn *# master code # Ấn 34

Trên đây là chi tiết Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa KITOS KT INFINITY FACE 3D. Nếu có bất cứ thắc gì về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook, Zalo hoặc Hotline: 0855.116.555

Mua Khóa cửa KITOS KT INFINITY FACE 3D: Tại đây

0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon