Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa Kitos KT – AL38 / AL38PLUS

Posted on: 12/07/2022 Lâm

( Nếu đang dùng AL38Plus phải cài app trước ở mục V )

Một bộ khoá bao gồm:
– 10 mật khẩu hoặc vân tay quản lý với ID từ 001 đến 009
– 290 mật khẩu hoặc vân tay quản lý với ID từ 010 đến 300

Mỗi vân tay, mật mã thẻ từ sẽ mang 1 ID < số thứ tự > khác nhau
Đổi mật khẩu quản lí ngay từ lần cài đặt đầu tiên : 
Ấn *# nhập mật khẩu quản lí mới # nhập lại mật khẩu quản lí # < lưu ý mật khẩu từ 6 >
12 số >

I , Thêm vân tay mã số thẻ từ: 
Thêm vân tay
Ấn * # nhập mật khẩu chủ (hoặc vân tay chủ) # .ấn 1. Sau đó nhập vân tay vào đầu đọc
vân tay 4 lần , hệ thống báo successfull
Thêm thẻ từ 
ẤN *# nhập mật khẩu chủ # ấn 1. Sau đó đưa thẻ từ vào đầu đọc thẻ 1 lần , hệ thống báo
successfull
Thêm mã số 
Ấn *# nhập mật khẩu chủ # ấn 1. Sau đó nhập mật khẩu ( 6 đến 12 số ) ấn # nhập lại mật
khẩ sau đó ấn # hệ thống báo successfull

II , Xoá vân tay mã số thẻ từ 

1, Xóa từng người dùng
Ấn * # nhập mật khẩu chủ # ấn 2. Sau đó nhập ID ( số thứ tự ) cần xoá ##.(Lưu ý ấn 2 lần
#)
Thao tác này dùng cho cả mã số,vân tay,thẻ từ)
2, Xóa tất cả người dùng
Ấn * # nhập mật khẩu chủ # ấn 2. Sau đó nhập 000 ##.(Lưu ý ấn 2 lần #)

III , Cài đặt cho khoá 
1, Các chế độ khoá 
a, Chế độ mở cửa tự do 
Ấn *#  mật khẩu chủ ấn # ấn 3 ,ấn 1 rồi ấn 1 để kích hoạt chế độ mở cửa tự do ,
b, Chế độ bảo mật 2 lớp 
Ấn *# mật khẩu chủ # ấn 3 ,ấn 1 rồi ấn 2 để kích hoạt

2, Cài đặt âm lượng 
Ấn *# mật khẩu chủ # ấn 3 ấn 2 : Ấn 1 để tăng âm lượng
: Ấn 2 để giảm âm lượng

3, Cài đặt tiếng 
Ấn *# mật khẩu chủ # ấn 3 ấn # : Ấn 1 để chọn tiếng Trung
: Án 2 để chọn tiếng Anh
IV , Thêm người quản lí 
Ấn *# nhập mật khẩu chủ # ấn 4
Thêm vân tay chủ : đặt vân tay lần đầu đọc vân tay 4 lần , hệ thống báo successfull
Thêm mật khẩu chủ : nhập mật khẩu chủ , ấn # nhập lại mật khẩu chủ lần nữa , hệ thống
báo successful

V , Cài đặt app wifi ( Chỉ áp dụng cho bản AL38 PLUS ) 
1, Thao tác trên khóa.
Đối với lần đầu tiên cần bật công tắc wifi bằng cách nhấn giữa Reset ở mặt sau khóa để
kích hoạt Module trước khi đăng ký vân tay.
Lưu ý : – Khi cài app nên để admin lúc đầu là mã số.

2, Thao tác trên điện thoại.
Tải app Tuya trên App Store ( IOS) hoặc Google Play ( Androi )

3, Đăng ký tài khoản Tuya theo hướng dẫn trên app. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản đã
đăng ký.

4, Chọn mục thêm thiết bị > Chọn mục Video giám sát > Chọn Khóa thông minh ( Wi-
fi) > Đăng nhập mật khẩu wifi gia đình > Tích vào ô “ Xác nhận chỉ báo nhấp nháy
nhanh ” rồi tạm dừng lại.

5, Thao tác trên khóa : Ấn nút Set ( ở mặt sau khóa, trên khay pin ). Sau đó thao tác ấn
nút tiếp theo trên điện thoại. Chờ cho đến khi đăng ký thành công là hoàn thiện bước kết
nối khóa với wifi.

6, Mở khóa từ xa.
Để mở khóa từ xa, cần thao tác ấn 9# trên khóa. Sau đó trên app sẽ hiện thông báo yêu
cầu mở khóa. Ấn vào click Open để mở.

7, Tạo mã số từ xa

  • Chọn mục Temporary PW. Chọn ADD
  • Đặt mã số cần tạo dài 7 ký tự.
  • Name : Tên mã số ( Giúp quản lý dễ hơn )
  • Effect of time : Thời gian bắt đầu có hiệu lực
  • The failure time : Thời gian kết thúc hiệu lực
  • Ấn Done để kết thúc tạo mã. Kích hoạt mã bằng cách ấn 9# sau đó ấn mở khóa trên app.
  • Khi đó mã số tạo đã được mở và có thể sử dụng được.

VI, RESET KHÓA
Để reset khóa, mở nắp pin mặt sau. Sau đó giữ nút set 5 giây. Mặt trước của khóa sẽ đếm
ngược từ 5 đến 1. Sau khi quá trình đếm ngược hoàn tất , khóa đã reset thành công.

Trên đây là chi tiết Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa KITOS KT – AL38 / AL38PLUS. Nếu có bất cứ thắc gì về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook, Zalo hoặc Hotline: 0855.116.555

Mua Khóa cửa KITOS KT – AL38 / AL38PLUS: Tại đây

0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon