Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Bosch ID 80

Posted on: 24/07/2023 Lâm

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Bosch ID 80 sẽ được Smarttech247 hướng dẫn chi tiết trong bài viết này, cùng tham khảo ngay để biết cách sử dụng mẫu khóa thông minh của Bosch này nhé!

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

+ Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng

+ Không dùng vật sắt nhọn chọc vào sản phẩm

+ Không dùng các chất tầy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)

+ Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm

+ Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài

+ Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Bosch ID 80

Để cài đặt khoá mở nắp pin có 2 phím bên trong để cài đặt là phím S và I

Mật mã khởi tạo 1234567890

Mật mã mới bao gồm 6 -12 chữ số nhấn * để quay lại nhấn # để xác nhận.

Khôi phục cài đặt ban đầu giữ phím I 5s. Âm thanh thông báo khôi phục cài đặt ban đầu, thả 3s để hoàn tất.

I. Thêm và xoá mật khẩu

1. Thêm mã quản lí

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã khởi tạo ( nếu đã thay đổi,nhập mã quản lí) nhấn # sau đó 1,1 1.

Nhập mã PIN mới nhấn # để xác nhận. Nhập lại mã PIN mới nhấn # để xác nhận.

2. Thêm mã PIN người dùng

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã PIN quản lí, ấn # sau đó ấn 1 , 1,  2 nhập mã : 002 – 082 nhấn #.

 Nhập mã PIN người dùng ấn # để xác nhận. nhập lại mã PIN ấn # để lưu.

3. Thêm mã SOS

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã PIN quản lí, ấn # sau đó ấn 1 , 1,  3 nhập mã : 083 – 090 nhấn #. 

Nhập mã PIN SOS ấn # để xác nhận. nhập lại mã PIN SOS ấn # để lưu.

4. Thêm mã PIN sử dụng 1 lần.

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí ấn # sau đó ấn 1,1, 4. Nhập mã 091- 0100 nhấn #. 

Nhập mã pin sử dụng 1 lần nhấn # để xác nhận. Nhập lại mã pin sử dụng 1 lần nhấn # để lưu.

5. Sửa mã PIN người dùng

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 1, 1 nhập số thứ tự mã PIN cần sửa 001 – 100 và nhấn #

 Nhập mã PIN mới nhấn # nhập lại mã PIN mới nhấn # để xác nhận.

Không thể xoá mã pin quản lí trừ khi quay lại khôi phục ban đầu.

6. Xoá 1 mã PIN

 Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 1, 2 nhập số thứ thự mã PIN cần xoá 002-100 Nhấn # để xác nhận.

Không thể xoá mã PIN quản lí trừ khi quay lại khôi phục ban đầu.

7. Xoá tất cả mã PIN

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 1, 3 

Nhấn # để xác nhận.

Không thể xoá mã PIN quản lí trừ khi quay lại khôi phục ban đầu.

II. Thêm và xoá vân tay

1. Thêm vân tay quản lý

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1,2, 1. 

Đặt vân tay 3 lần

2. Thêm vân tay người dùng

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1, 2, 2. Nhập mã vân tay người dùng : 102- 182 nhấn #

Đặt vân tay 3 lần.

3. Thêm vân tay SOS

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1, 2, 3. Nhập thứ tự vân tay SOS : 183-190 nhấn #

Đặt vân tay 3 lần

4. Thêm vân tay dùng 1 lần

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1, 2,4. Nhập mã vân tay dùng 1 lần : 191- 200 nhấn #

Đặt vân tay 3 lần.

5. Đổi vân tay

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 2, 1. Nhập thứ tự vân tay : 102- 200 nhấn #

Đặt vân tay mới 3 lần.

6. Xoá 1 vân tay

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 2,2. Nhập thứ tự vân tay : 102- 200 nhấn # để xác nhận

Không thể xoá vân tay quản lý trừ khôi phục khoá về mặc định..

7. Xoá tất cả vân tay

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 2, 3 nhấn # để xác nhận.

Không thể xoá vân tay quản lý trừ khôi phục khoá về mặc định.

III. Thêm và xoá thẻ từ

1. Thêm thẻ từ người dùng

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1, 3, 1 nhập thứ tự thẻ: 201-280 nhấn #

Đặt thẻ từ lên điểm nhận thẻ từ trên khoá.

2. Thêm thẻ SOS

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1, 3, 2 nhập thứ tự thẻ: 281-290 nhấn #

Đặt thẻ từ lên điểm nhận thẻ từ trên khoá.

3. Thêm thẻ từ dùng 1 lần 

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 1, 3, 3 nhập thứ tự thẻ: 291-300 nhấn #

Đặt thẻ từ lên điểm nhận thẻ từ trên khoá.

4. Thay đổi thẻ từ

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 3, 1 nhập thứ tự thẻ: 201-300 nhấn #

Đặt thẻ từ lên điểm nhận thẻ từ trên khoá.

5. Xoá thẻ

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 3, 2 nhập thứ tự thẻ: 201-300 nhấn # để xác nhận.

6. Xoá tất cả thẻ

Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 2, 3, 3 nhấn # để xác nhận.

IV. Một số tính năng khác

Chế độ truy cập miễn phí: 

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 1, 1 để bật

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 1, 2 để huỷ

– Chế độ kết nối từ xa ( mở rộng):

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 2, 1 để bật

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 2, 2 để tắt

– Chế độ xác nhận đơn ( vân tay , mật khẩu, thẻ từ): Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 3, 1 

– Chế độ xác nhận vân tay + mật khẩu: Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 3, 2 

– Chế độ xác nhận vân tay + thẻ: Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 3, 3 

–  Ngôn ngữ

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 4, 1 tiếng Trung.

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 4, 2 tiếng Anh.

– Hướng dẫn giọng nói khi mở khoá:

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 5, 1 để bật

+ Ấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lí, ấn # sau đó ấn 3, 5, 2 để tắt

– Bảo mật 1 chạm

+ Nhấn 2, 2, # để bật

+ Nhấn 4, 4, # để tắt

– Gọi về app để mở từ xa ( mở rộng)

Nhấn 6, ,6, #

Vừa rồi Smarttech247 đã Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Bosch ID 80, nếu còn điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline: 0855.116.555

Xem thêm sản phẩm: 

+ Khóa Bosch ID 80 xanh: Tại đây

+ Khóa Bosch ID 80 vàng: Tại đây

Các lưu ý khi sử dụng khóa điện tử

Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh người dùng thao tác để mở cửa. Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại. Mở sai mật khẩu/ vân tay 3 lần. Khóa sẽ vô hiệu hóa trong 3 phút. Sau 3 phút thì mới mở lại được

Khi Pin yếu phím sẽ có biểu hiện mờ và nhấp nháy khi đó khóa vẫn có thể đóng mở được 50 lần nên người dùng chủ động thay pin sớm để khóa hoạt động tốt.

Smarttech247 – Phân phối chính hãng công nghệ thông minh

KÉT SẮT GIÀN PHƠI
KHÓA CỬA THIẾT BỊ WIFI
CAMERA CHUÔNG HÌNH
KIỂM SOÁT RA VÀO BÁO ĐỘNG

 

0855.116.555
zalo-icon
facebook-icon