• (34)
Giá
Tính năng

ĐẦU GHI IP HIKVISION (NVR)

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-7764NI-M4

14.150.000 

(0)

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-M4/16P

13.446.000 

(0)

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-M4

10.454.000 

(0)

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hikvision DS-7716NI-M4/16P

11.576.000 

(0)

Đầu ghi IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-M4

9.027.600 

(0)

Đầu ghi hình IP 32 kênh AcuSense HIKVISION DS-7632NXI-K2

5.372.800 

(0)

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4

8.240.000 

(0)

Đầu ghi hình IP 16 kênh AcuSense HIKVISION DS-7616NXI-K1

2.400.000 

(0)

Đầu ghi hình IP 8 kênh AcuSense HIKVISION DS-7608NXI-K1

2.091.440 

(0)

Đầu ghi hình IP 4 kênh AcuSense HIKVISION DS-7604NXI-K1

1.852.000 

(0)

Đầu Ghi Hình IP Hikvision HP-5616NI-PRO2

8.900.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HT-VT632IP-K2

18.000.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Đầu ghi hình Hikvision 3.0 Ultral series NVR 256 kênh DS-96256NI-I16

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Đầu ghi hình Hikvision 3.0 Ultral series NVR 128 kênh DS-96128NI-I16

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Đầu ghi hình Hikvision 3.0 Ultral series NVR 64 kênh DS-9664NI-I16

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)

Đầu ghi hình Hikvision 3.0 Ultral series NVR 32 kênh DS-9632NI-I16

Liên hệ

Bảo hành 24 tháng
(0)