• (4)
Giá
Tính năng

CỔNG TỰ ĐỘNG ÂM SÀN

Mô tơ cổng âm sàn Roger BR21-351 (230V)

38.900.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Mô tơ cổng âm sàn Roger BR21-351 (36V)

49.900.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Motor cửa cổng âm sàn Roger BR21-351-HS

62.200.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)

Motor âm sàn không chổi than Roger BR21-362

68.500.000 

Bảo hành 24 tháng
(0)