Giá
Tính năng

BỘ KIỂM SOÁT RA VÀO - THANG MÁY

Bộ kiểm soát ra vào không phân tầng thang máy ST-T11

8.600.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt không phân tầng thang máy ST-T12

11.300.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt không phân tầng thang máy ST-T13

16.800.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ kiểm soát ra vào vân tay phân tầng thang máy ST-T21 (<16 Tầng)

15.600.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt phân tầng thang máy ST-T22 (<16 Tầng)

18.300.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt phân tầng thang máy ST-T23 (<16 Tầng)

23.800.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt không phân tầng thang máy ST-T14

29.800.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)

Bộ kiểm soát ra vào vân tay phân tầng thang máy ST-T31 (<32 Tầng)

34.550.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại nhà
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt phân tầng thang máy ST-T24 (<16 Tầng)

35.800.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt phân tầng thang máy ST-T32 (<32 Tầng)

39.950.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt phân tầng thang máy ST-T33 (<32 Tầng)

50.590.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)

Bộ kiểm soát ra vào khuôn mặt phân tầng thang máy ST-T34 (<32 Tầng)

74.950.000 

Miễn phí lắp đặt và bảo hành tại công trình
(0)